Η Δήμητρα Χαρίτου, η Στέλλα Κοντού, και η Μαρία Πολέμη, τρεις αχώριστες φίλες από το ορφανοτροφείο που μεγάλωσαν, συνεχίζουν να μοιράζονται την ζωή τους, στην υπόλοιπη διαδρομή που διαλέγει η καθεμία

zvh moy (Ζωή μου) : ΕΠΕΙΣΟΔΙΟa 57 zvh moy (My Life): EPEISODIOa 57 Datemule

About The Author
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>